Indmeldelse eller Genoptagelse

Indmeldelse i Folkekirken kan alene ske ved dåb. Hvis man er er døbt i et andet trossamfund eller i udlandet kan man søge om optagelse ved en præst i folkekirken.

Man kan også søge om genoptagelse ved at kontakte en hvilken som helst præst i folkekirken.

Du kan finde kontaktoplysninger på Vejgaard Kirkes præster her

Udmeldelse

Du kan melde dig ud af folkekirken ved at henvende dig i dit bopælssogn, enten skriftligt eller personligt.

Hvis du vælger at udmelde dig pr. mail, har vi brug for yderligere legitimation for at sikre din identitet.
Du kan enten komme forbi kontoret og forevise billedlegitimation eller legitimere dig digitalt ved at bestille en ny Fødsels-Dåbsattest med NemId på www.borger.dk. Vælg Familie og Børn - Navne og Navneændring - Attester

Du skal alligevel have en ny dåbsattest ved udmeldelse af folkekirken og sammenholdt med din mail legitimerer du dig ved brug af NemId.

Når du har bestilt attesten udmelder vi dig og sender en ny attest til dig påført anmærkning om udmeldelsen. Vi meddeler samtidigt dette til Aalborg kommune.

Husk også at fortælle dine pårørende om din beslutning.
Det er vigtig information for dem, hvis der skulle ske noget med dig.