Alle dødsfald anmeldes til afdødes bopælssogn via www.borger.dk

Bisættelse/begravelse aftales med kordegnekontoret. Tlf. 98 12 69 40 alle hverdage 10-13.
Bemærk: Bisættelser fra Vejgaard kirke kan i øjeblikket tilbyde op til 50 deltagere i kirken, pga. COVID-19 restriktioner.
 
Alle folkekirkemedlemmer bosat i Vejgaard Sogn har ret til at blive bisat/ begravet fra sognets kirke.
Det samme gælder for personer med særlig tilknytning til sognet. De nærmere regler om tilknytning kan oplyses ved henvendelse til kordegnekontoret.
 
Der er i øjeblikket ingen restriktioner med hensyn til at erhverve et gravsted på Vejgaard Kirkegård. Regler og priser vedrørende gravsteder kan oplyses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.