Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

At sidde i menighedsrådet

At "sidde i menighedsrådet" er nok en betegnelse der vækker genklang hos de fleste. Men hvad dækker det egentlig over?

Jo, for det første, så foregår der meget andet i et menighedsråd end at sidde med ved til de månedlige møder. Udover at sidde i rådet, så er alle rådsmedlemmerne også medlem af et eller flere faste udvalg med hver deres arbejdsopgaver: Bygninger og kirkegård skal tilses og renoveres med rettidig omhu. Økonomiudvalget sammen med kassereren har ansvaret for at budgetter overholdes. Kunst- og foredragsudvalget planlægger den kunstneriske profil af kirkens aktiviteter.

Til et menighedsrådsmøde indkaldes de 14 valgte medlemmer, sognets 4 præster samt medarbejderrepræsentanten. De fleste beslutninger opnås i enighed, men af og til må vi gribe til en afstemning.

I perioden 2013-2016 har vi arbejdet med en stor vifte af opgaver i menighedsrådet:

Vi har ansat en præst og en kirke-og kulturmedarbejder, og en kordegn.

Vi har i samråd med personalet afdækket behovet for en udvidelse af vores sognehus. Projekteringen af denne udvidelse er en igangværende, omfattende proces, som også vil præge menighedsrådsarbejdet i den næste valgperiode.

I samråd med præster og organister arbejder vi med at udvikle nye gudstjenesteformer – fx skumringsgudstjenester, som i sin kortere, koncentrerede form adskiller sig fra højmessen.

VI har udviklet tiltag på det frivillige og diakonale område –fx kirkekaffe, besøgstjeneste, julebazar, og vi har sendt 15 familier fra Aalborg afsted på en uges sommerferie med Folkekirkens Familieferie. I den næste valgperiode, vil vi gerne gøre endnu mere på det diakonale område. Vejgaard Sogn er et stort sogn med en demografisk sammensætning, der gør det muligt at afvikle aktiviteter for både de unge, børnefamilierne og de ældre i sognet.

Vi behandler jævnligt ansøgninger fra kirkelige projekter, sommerlejre, de kirkelige foreninger såsom FDF, Kirkens Korshær etc. Heldigvis kan vi ofte støtte konkrete projekter, som er lokalt forankrede.

For at få et godt forhold til og samarbejde med kirkens personale afholder vi årligt sociale arrangementer - en studietur i efteråret, hvor familie også er velkommen og en sommerfest inden sommerferien.

- Jens Noe, tidl. menighedsrådsformand

Det sker i Vejgaard

Facebook